018-397139  070-6639373
el, tele, datainstallationer
EL och TELEDATA Uppsala AB
VI
LÄNKAR EL
Ansvarig utgivare Anders Bergqwist
Vi utför el, tele, datainstallationer
Elsäkerhetsverket www.elsakerhetsverket.se Här kan ni läsa om elsäkerhetsfrågor, vad som gäller elarbeten och varför en elektriker under överinseende av en elinstallatör, skall utföra elinstallationerna. Här finns även att läsa listan på elmateriel, som ej klarat kraven för elsäkerhet och därför dragits tillbaka.
Konsumentverket www.konsumentverket.se Här finns bra tips och råd och även en länk till Råd & Rön. Just där kan man läsa om tester på hushållsmaskiner b.l.a.
EIO Vi har lämnat denna organissation, som dessutom slagits ihop med andra organisationer och därmed tappat fokus för vad som är viktigt gällande elinstallations verksamhet.
LÄNKAR EL