VÅRA TJÄNSTER
    EL : belysning, fastighets el, kraft, styr och regler,
            fastighetstvätt.
TELE : svagström, larm, tele (första jack för bredbands-
             anslutningen), styrsystem, signalsystem.
 
DATA : kontrollmätningar och utökningar av     
             installationer i fastighetsnät.
Vi utför även service av
   
EL
 
och
 
    
          
TELEDATA
Uppsala AB