Här hittar ni våra adresser
och telefonnummer.
   
EL och TELEDATA Uppsala AB
         Ekbolanda 14
         755 78 Vänge
  tel:.......018-39 71 39
 mobil:...070-663 93 73
  fax:.......Utgått
Om ni har frågor, eller behöver kontakta oss.
KONTAKTA
EL
 
och
 
    
          
TELEDATA
Uppsala AB