VI
EL
 
och
 
    
          
Vi arbetar som det framgår av vårt namn, med EL, TELE,
DATA-installationer, hos både privatpersoner och företag.
Vi
 arbetar för att det vi
installerar
 skall var av
god kvalité
och
lång livslängd
.
    Snabba och billiga arbeten är inte något vi utför.
      Men däremot bra utförda arbeten, till rätt pris.
   Vårt arbetsområde är i Uppsala och dess omnejd.
Företaget startades 1985.
Vi har vårt säte i Uppsala.
 
Här på vår hemsida kan ni finna
information om företaget och
dess verksamhet.
Uppsala AB
TELEDATA