EL och TELEDATA Uppsala AB
VI
Hur kontakta oss
Ansvarig utgivare Anders Bergqwist
Hur kontakta oss
Vi utför el, tele, datainstallationer
Här hittar du våra adresser och telefonnummer. EL och TELEDATA Uppsala AB Ekbolanda 14 755 78 Vänge tel:.......018-39 71 39 mobil:...070-663 93 73 fax:.......Utgått Om ni har frågor, eller behöver kontakta oss, använda följande e-postadress. info@elochteledatauppsala.se
018-397139  070-6639373 el, tele, datainstallationer